Wpłaty za obiady za grudzień 2017r. proszę dokonywać tylko na konto stołówki szkolnej

78 1050 1285 1000 0022 7689 8679

Termin wpłat:

 do 1 grudnia 2017r.

 UWAGA!!!
Prosimy o uzgodnienie wysokości opłaty za obiady w jadalni ze względu na zamknięcie konta bankowego stołówki szkolnej 31.12.2017r. i braku możliwości przeniesienia nadpłaconych kwot na styczeń 2018r.

 

Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych

 Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty (lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)  do godz. 1000 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.

W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:

Wpłata za obiady - za jaki miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

  

Osoby, które chciałyby wesprzeć uczniów potrzebujących darmowych posiłków, prosimy o wpłaty na konto stołówki szkolnej: 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679 z adnotacją: DAROWIZNA.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!