!!! UWAGA !!!
 Prosimy o uzgodnienie wysokości opłaty za obiady z intendentką ze względu na zamknięcie konta bankowego stołówki szkolnej 31.12.2018 r. i braku możliwości przeniesienia nadpłaconych kwot na styczeń 2019 r.

 

UWAGA !

 Wpłaty za obiady za luty 2019 r. proszę dokonywać tylko

na konto stołówki szkolnej  tylko do 31.01.2019r.

 nr 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679

 

W lutym opłata za obiady wynosi: 5,00 zł x 10 = 50,00 zł

 

Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych

 Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty (lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)  do godz. 1000 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.

W grudniu 2018 r. opłata za obiady wynosi 5,00 zł x 20 = 100,00 zł

W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:

Wpłata za obiady - za jaki miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

Osoby, które chciałyby wesprzeć uczniów potrzebujących darmowych posiłków, prosimy o wpłaty na konto stołówki szkolnej:

78 1050 1285 1000 0022 7689 8679 z adnotacją: DAROWIZNA.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Joomla templates by a4joomla