UWAGA!

 Wpłaty za obiady za listopad 2018 r. proszę dokonywać tylko

na konto stołówki szkolnej tylko do 29.10.2018 r.

78 1050 1285 1000 0022 7689 8679

 

Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych

 Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty (lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)  do godz. 1000 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.

W listopadzie opłata za obiady wynosi 5,00 zł x 20 = 100,00 zł

W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:

Wpłata za obiady - za jaki miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

Osoby, które chciałyby wesprzeć uczniów potrzebujących darmowych posiłków, prosimy o wpłaty na konto stołówki szkolnej: 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679 z adnotacją: DAROWIZNA.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!