Spotkanie Pokoleń

Nie bądźmy jak te obłoki płynące,
Co wszystko widziały
I nic nie powiedziały
25 kwietnia 2016r. na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach odbyła się wspaniała uroczystość ku czci więźniów pomordowanych w styczniu 1945r. przez konwojentów SS w Marszu Śmieci z Auschwitz-Birkenau i 4 podobozów w Gliwicach do innych obozów zagłady-  Spotkanie Pokoleń.

Przygotowało ją Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich oraz Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Gliwicach i Miejska Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Spotkanie to jest wyrazem trwałej pamięci o bolesnej historii naszego kraju, narodu, miasta i odbywa się corocznie pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice - Zygmunta Frankiewicza.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Mieliśmy zaszczyt powitać Pana Adam Neumanna –zastępcę prezydenta Miasta Gliwice, Pana Waldemara Dombka – Starostę Gliwickiego, Panią Jadwigę Króliczek- Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, Panią Krystynę Sowę - przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Panią Magdalenę Budny - Sekretarz Powiatu Gliwickiego, Panią Elżbietę Sołtysek - Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Włodzimierza Czechowskiego- Prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, płk Mirosław Molika – dowódcę Garnizonu Wojskowego w Gliwicach, ppłk dyplomowanego Romana Nowogrodzkiego - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach, pułkownika Robert Kruza - Dowódcę 6 batalionu powietrznodesantowego, płk Krzysztofa Radwana - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, Księdza Piotra Świerczoka - proboszcza Kościoła Podwyższenia Krzyża, przedstawicieli Zarządów Głównych i Wojewódzkich: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Kombatantów i byłych więźniów politycznych- uczestników oraz świadków tamtych mrocznych dni, Komendantów Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, Naczelników Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Miasta, dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych, Kompanię Honorową Wojska Polskiego, którą wystawia 6. Batalion Powietrznodesantowy, Orkiestrę Górniczą Kopalni Sośnica, wszystkie Poczty Sztandarowe oraz przedstawicieli mediów Prowadzący uroczystość dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich - Pani Agata Cira i prezes Gliwickiego Związku Kombatantów RP- Pan Bogusław Saliwka szczególnie serdecznie witali młodzież i mieszkańców naszego miasta. W trakcie Spotkania Pokoleń wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn polski i wspominali tragiczne losy więźniów obozów koncentracyjnych, które przybliżył wzruszający występ uczniów kl. II b i chóru Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. Prochy ofiar nazizmu spoczęły w mogile powierzonej pieczy naszej szkoły. Na ich cześć podczas uroczystości odbył się apel poległych i zagrzmiała salwa honorowa. Spotkanie uświetniły również występy zespołu Kombatant i Orkiestry Górniczej Kopalni Sośnica.

Oddaliśmy w ten sposób hołd pomordowanym i przypomnieliśmy ich dramatyczne dzieje, o których pamięć jest nadal żywa. Są one dla kolejnych pokoleń przestrogą. „Aby nas nie spotkał taki czas"

 

">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W galerii na stronie szkoły znajduje się jedynie 30 zdjęć losowo wybranych. Linki do wszystkich zdjęć w kolekcji (jeśli jest ich więcej niż 30) znajdują się w artykułach.
ozio_gallery_nano

Joomla templates by a4joomla